JUL-442 ไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของรุ่นพี่อาซาฮี มิซูโนะได้

 กำลังโหลด 

ไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของรุ่นพี่อาซาฮี มิซูโนะ อาซาฮี มิซูโนะและพนักงานรุ่นน้องของเขาเดินทางไปทำธุรกิจได้ และทั้งสองก็ประสบปัญหาที่แก้ไขได้ยากในทันทีจึงต้องพักค้างคืนหนึ่ง แต่คืนนั้น ชายอีกคนหนึ่งได้รู้ว่าอาซาฮี มิซูโนะและภรรยาของเขากำลังประสบปัญหา เมื่อใช้โอกาสนี้ เขาตั้งครรภ์อาซาฮี มิซูโนะ แม้ว่าเธอจะต่อต้านอย่างรุนแรงก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ชายคนนั้นชอบอาซาฮี มิซูโนะมาก เขาจึงควบคุมตัวเองไม่ได้ในตอนนั้น

JUL-442 ไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของรุ่นพี่อาซาฮี มิซูโนะได้

คุณอาจชอบ?