คุณเป็นเหมือนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมที่ประทับตราฉันอย่างไร้ความปรานี

คุณอาจชอบ?